Archiwizacja dokumentacji medycznej

 • Tworzenie procedur i regulacji
 • Organizacja archiwum zakładowego
 • Przygotowanie dokumentacji medycznej do brakowania
 • Opracowywanie zasad obiegu dokumentacji w instytucji

 • Analiza obiegu dokumentacji w instytucji
 • Tworzenie procedur i regulacji
 • Szkolenia pracowników
 • Administrowanie Bezpieczeństwem Informacji

 • Przeprowadzanie sprawdzeń okresowych
 • Bieżący nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych
 • Przygotowanie do wdrożenia rozporządzenia GDPR
 • Koordynacja badań klinicznych w ośrodku badawczym

 • Nadzór nad dokumentacją w badaniu
 • Walidacja danych wprowadzanych do CRF
 • Obsługa systemów IVRS
 • Informatyczne wsparcie użytkownika końcowego

 • Wsparcie techniczne i merytoryczne
 • Pomoc w obsłudze stacji roboczych
 • Szkolenia użytkowników