Archiwizacja dokumentacji medycznej

Tworzenie procedur i regulacji
Projektowanie wzorów przekazywania i zdawania
Brakowanie archiwizacji

Opracowywanie zasad obiegu dokumentacji w instytucji

Tworzenie procedur i regulacji
Szkolenia pracowników

Koordynacja badań klinicznych w ośrodku badawczym

Nadzór nad dokumentacją w badaniu
Walidacja danych wprowadzanych do CRF
Obsługa systemów IVRS

Informatyczne wsparcie użytkownika końcowego

Wsparcie techniczne
Pomoc w obsłudze stacji roboczych
Szkolenia użytkowników